Troba la teva associació veïnal més propera!

Assistència Jurídica

Servei d'assistència a la defunció

Comprèn les despeses dels tràmits administratius, judicials o extrajudicials originats per la defunció d’un assegurat.

Entre d’altres, inclou:

  • Sol·licitud de certificats de defunció.
  • Sol·licitud de la pensió de viduïtat.
  • Subrogació de l’habitatge de lloguer.
  • Sol·licitud del certificat d’últimes voluntats.
  • Declaració d’hereus abintestats.
  • Tràmits d’acceptació d’herència.
  • Tràmits per al pagament de l’impost sobre societats.
  • Tràmits davant el registre de la propietat.

Assistència Jurídica

Relació d’advocats:

· FGC ADVOCATS, SCCL

· FRANCISCO VALLE MILLA

Gestionem serveis bàsics de forma eficaç i demostrem que és possible oferir qualitat a preus molt raonables