Atenció al mutualista

Atenció al mutualista

Per formular la seva queixa o reclamació, ha d’emplenar el formulari de queixes i reclamacions i enviar-lo a través del núm. de fax 932688982, per correu a C. Barcelonès núm. 3, CP 08940 de Cornellà de Llobregat (Barcelona) o per correu electrònic a reclamacions@sinera.cat.

Si no estigués conforme amb la resolució de la seva queixa o reclamació, pot sol·licitar la intervenció del defensor del mutualista, qui estudiarà novament la reclamació i dictarà una resolució en el terme de dos mesos. Les reclamacions han de presentar-se per escrit a l’adreça c. Barcelonès núm. 3, CP 08940 de Cornellà de Llobregat (Barcelona) o al núm. de fax 932688892.

De conformitat amb l’article 40 de la Llei 10/2003, de 13 de juny, sobre mutualitats de previsió social, si no estigués conforme amb la resolució emesa pel defensor del mutualista podrà o bé presentar una reclamació davant el servei de reclamacions de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor, situat a Barcelona, C. del Foc 57 (08038 Barcelona), o bé acudir a la jurisdicció ordinària en defensa dels seus interessos.

HORARI D'ATENCIÓ D'OFICINA

De dilluns a dijous de 9h. a 18h.

Divendres de 9h. a 14h.

S’atendrà presencialment concertant cita prèvia mitjançant al telèfon 93.268.91.30 o per correu electrònic: sinera@sinera.cat