Troba la teva associació veïnal més propera!

Atenció al mutualista

Atenció al mutualista

Per formular la seva queixa o reclamació, ha d’emplenar el formulari de queixes i reclamacions i enviar-lo a través del núm. de fax 932688982, per correu a C. Barcelonès núm. 3, CP 08940 de Cornellà de Llobregat (Barcelona) o per correu electrònic a reclamacions@sinera.cat.

Si no estigués conforme amb la resolució de la seva queixa o reclamació, pot sol·licitar la intervenció del defensor del mutualista, qui estudiarà novament la reclamació i dictarà una resolució en el terme de dos mesos. Les reclamacions han de presentar-se per escrit a l’adreça c. Barcelonès núm. 3, CP 08940 de Cornellà de Llobregat (Barcelona) o al núm. de fax 932688892.

De conformitat amb l’article 40 de la Llei 10/2003, de 13 de juny, sobre mutualitats de previsió social, si no estigués conforme amb la resolució emesa pel defensor del mutualista podrà o bé presentar una reclamació davant el servei de reclamacions de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor, situat a Barcelona, C. del Foc 57 (08038 Barcelona), o bé acudir a la jurisdicció ordinària en defensa dels seus interessos.

ATENCIÓ ALS MUTUALISTES:

El nostre horari d’atenció telefònica és:

De dilluns a dijous de 10 del matí a 7 de la tarda

Divendres de 10 del matí a 2 del migdia

També els atendrem per correu electrònic a sinera@sinera.cat

Seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries, les nostres oficines romandran tancades al públic. 

En cas necessari els atendrem presencialment concertant una cita prèvia