– Participar d’un projecte social i solidari, creat per les pròpies AV, sense ànim de lucre i on els beneficis repercuteixin en els propis assegurats.

– Beneficiar-se d’un servei de qualitat i a preu de cost.

– Ajudar en la promoció del mutualisme i del associacionisme veïnal.