– La nostra filosofia es basa en explicar i fer entendre als veïns dels nostres barris la gran capacitat que tenim d’organitzar i gestionar els serveis que són bàsics i necessaris, demostrat la possibilitat d’abaratir costos i fer-los veure que els beneficis generats reverteixin en el propi col·lectiu.

– Puntera dins del sector.

– Àgil i eficaç, donant resposta a les necessitats dels socis de les nostres associacions i d’altres entitats.

– Competitiva, en continua expansió i permanentment millorant el nostre servei.

– Incorporant nous serveis i activitats (Servei SINERA “Sènior).

– Gestió professionalitzada i amb criteris empresarials.

– Liderant el conjunt d’entitats d’economia social de CONFAVC.

– Defensora del mutualisme com una forma d’entendre la solidaritat.