Troba la teva associació veïnal més propera!

Com podem ajudar-te

Serveis Sinera

Oferim dues tipologies de servei per als nostres mutualistes. El Servei General i el Servei Sènior, tots dos serveis cobreixen la tramitació i organització de l’enterrament dels nostres associats.

Servei general

Descompte a famílies nombroses

Un servei integral que cobreix les despeses que origina la tramitació i organització de l’enterrament dels seus associats.
Inclou entre d’altres: sarcòfag, cotxe fúnebre, cotxe acompanyants, recordatoris, 1 corona de flors, lloguer de el nínxol, sala de vetlla, servei d’incineració i repatriació.

Comprèn les despeses que originin els tràmits administratius, judicials o extrajudicials, produïts com a conseqüència de la defunció i inclou entre d’altres la sol·licitud de certificats de defunció, sol·licitud de la pensió de viduïtat, subrogació de l’habitatge de lloguer, sol·licitud certificat d’últimes voluntats, declaració d’hereus abintestat, tràmits d’acceptació d’herència, per al pagament de l’impost de societats i davant el Registre de la propietat.

Si a més ets família nombrosa podràs beneficiar d’un descompte de fins al 20% de descompte, amb 3 o més menors de 21 anys.

Servei senior

Ser gran, ja no és una excusa per a formar part de SINERA. És un servei pensat per a aquelles persones majors de 60 anys, socis d’una AV col·laboradora, que no tenen una cobertura per al seu enterrament.

En cas de defunció, SINERA “Sènior” es farà càrrec de la gestió i de les despeses del servei d’enterrament-funeral, amb el límit màxim del capital assegurat.

També ens ocupem de l’assessorament jurídic a la família i a l’obtenció de certificats, posterior a la defunció.

SINERA “Sènior” pot contractar-se mitjançant dues modalitats de pagament: quota única o mixta. El capital assegurat i les quotes periòdiques es revaloritzen anualment.

Gestionem serveis bàsics eficaçment, demostrant que és possible oferir qualitat a preus molt raonables