Comprèn les despeses que originin els tràmits administratius, judicials o extrajudicials, produïts com a conseqüència de la defunció i inclou entre d’altres la sol·licitud de certificats de defunció, sol·licitud de la pensió de viduïtat, subrogació de la vivenda de lloguer,  sol·licitud certificat d’ últimes  voluntats, declaració d’hereus abintestat, tràmits d’acceptació d’herència, pel pagament de l’ impost de successions i davant el Registre de la propietat.

Per beneficiar-se del Servei d’Assistència Jurídica a la Defunció, posar-se en contacte amb SINERA  93.268.91.30

Relació d’advocats:

  • FGC ADVOCATS, SCCL

  • FRANCISCO VALLE MILLA