Transparència i participació

Transparència i participació

La nostra entitat treballa dia a dia perquè la gestió sigui transparent, oberta a la participació dels mutualistes i de la societat. Com ho fem?

L'assemblea general és l'òrgan sobirà de l'entitat i expressa la seva voluntat social.

La junta directiva és l'òrgan de govern de la mutualitat, i depèn de l'assemblea general. La junta té plena capacitat de representació, gestió i administració de l'entitat davant de tercers.

Composició

Compromissaris

Designats per sorteig notarial entre el cens de mutualistes amb almenys un any d’antiguitat.

75

4 anys

Delegats territorials

Escollits pels mutualistes directament en assemblees territorials (amb almenys un any d’antiguitat).

143 (màxim)

4 anys

Membres nats

Els membres dels òrgans socials, càrrecs junta directiva i comissió de control.

20

Durada del càrrec

Socis protectors

Designats directament per ells.

12

1 assemblea

TOTAL

250

Composició de la junta directiva:

President

Sr. Antonio Gámez Delgado

Vicepresident

Sr. Joan Lluís De las Heras Asensio

Secretari

Sr. Moisès Lara Roldán

Vicesecretari

Sr. Jordi Giró Castañer

Tresorer

Sr. Julián Carrasco González

Vocal

Sr. Manuel Piñar López

Vocal

Sra. Concepción Velarde Cidoncha
Comissió de control:
Sr. José Antonio Alvear Brito
Sr. Manuel Palacios Vazquez
Sr. Julio Jiménez Castillo

Actuem segons els principis de la democràcia i la solidaritat

HORARI D'ATENCIÓ D'OFICINA

De dilluns a dijous de 9h. a 18h.

Divendres de 9h. a 14h.

S’atendrà presencialment concertant cita prèvia mitjançant al telèfon 93.268.91.30 o per correu electrònic: sinera@sinera.cat